Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas df-15 forma

Views: 1530

Atliekame kaminų dūmtraukių patikras išduodame, Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas DF-15 forma. Paslaugos visoje Lietuvoje

 

 

   

  1. I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

   

  1. 1. Dujų sistemos įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo dujų sistemas įrengiantys asmenys.
  1. 2. Visi aktai ir įrašai techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus.
  1. 3. Apie dujotiekio montavimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui (visais atvejais) ir Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) (įrengiant nebuitinių vartotojų sistemas).
  1. 4. Teisę kontroliuoti pastato dujų sistemos statybą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi suvirinimo darbų priežiūros atsakingi asmenys, projektuotojas (projekto vadovas), statytojo (užsakovo), techninės priežiūros, dujų skirstymo įmonės, išdavusios prisijungimo sąlygas, ir valstybinės priežiūros institucijų atstovai.
  Skambinti