Views: 122

KAMINŲ  DŪMTRAUKIŲ MONTAVIMAS
Mūsų įmonė sėkmingai darbuojasi kaminų, dūmtraukių, dūmtakių įrengimų srityje.montavimo paslaugas atliekame visoje Lietuvoje. Specializuojamės šioje srityje pakankamai daug metų, tad labai atsakingai galime Jums patarti kokį kaminą (dūmtraukį) geriau rinktis, jei jau turite (ar žinote) šildymo prietaiso charakteristikas.
Visiškai vienodų kaminų nėra, tad visada atsižvelgiame į statinio konstrukcijas, užsakovo pageidavimus ir esamas galimybes. Visa tai įvertinę, visuomet randame tinkamiausią būdą kamino konstrukcijai įrengti, pasirūpiname visomis reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis, kad užsakovas turėtų minimumą rūpesčių. Dirbame atsakingai, kruopščiai, sąžiningai ir pagal esamas Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.
galite būti užtikrinti aukščiausia kokybe, nes visi gaminiai ženklinami CE ženklu, kuris įrodo, kad visa produkcija atitinka Europos Sąjungos kokybės ir saugumo reikalavimus.
Užsisakę mūsų įmonėje projektavimo, montavimo, renovavimo, valymo paslaugas, juos jums atliks kvalifikuoti specialistai. Taip pat mūsų įmonėje dirbantys darbuotojai pasirengę jums suteikti kvalifikuotas konsultacijas židinio, krosnies, krosnelės, dūmtraukio, dūmtakio įrengimo klausimais.
Statistikos duomenys ir praktika rodo, kad pakankamai daug žmonių dar neatsakingai žiūri į šildymo įrenginių priežiūrą. Dažniausiai viena iš “smulkmenų” – tai dūmtraukis. Daug kas nežino, kad netinkama dūmtraukio priežiūra gali būti labai rimtu padariniu – kaip suiręs kaminas, aprūkusios sienos ir net kilęs gaisras.
Norėdami išvengti nelaimių, turėtumėte kreiptis į tos srities  specialistus, kurie gali atsakingai užtikrinti parenkamų medžiagų ir darbų kokybę, teikti garantijas, bei vykdyti priežiūrą. Gerbdami profesinę etiką specialistais gali vadintis tik tie asmenys, kurie atitinka LR STR1.02.06:2007 Reglamente įvardintas sąvokas, bei turi tą paliudijančius atitikties dokumentus. Jie patars ir įrengs kokybišką dūmtraukį, taip pat vykdys (pasirašius sutartį) sezonines, eilines, neeilines jūsų dūmtraukio priežiūras. Valyti visus dūmtraukius būtina, nepriklausomai ne tik nuo kuro rūšies, bet ir nuo to kokiame name gyvenate.
Dar daug žmonių taupymo sumetimais įsigyja nekokybišką ar visiškai netinkamą dūmtraukį, tuo rizikuodami ne tik savo sveikata, bet ir dar daugiau nukentėdami finansiškai – netinkamą keisdami tinkamu.
Dažniausiai dūmtraukių eksploatavimo problemų kyla dėl prastos gaminių kokybės, nepakankamos montuotojų kvalifikacijos, o taip pat netinkamos dūmtraukių priežiūros.
Gaminius reikia rinktis atidžiai, nes nesandarūs, pagaminti iš netinkamo metalo  gali tapti apsinuodijimo smalkėmis priežastimi ir sukelti gaisrą. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad ugniakurai, dūmtraukiai, dūmtakiai, jų sistemų elementai, konstrukcinės izoliacinės medžiagos (statybos produktai) turi būti pateikti į rinką paženklinti pagal LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių (Žin., 2002, Nr.50-1927; 2004,Nr.76-2630; Nr. 96-3551; 2005, Nr.94-3504; 2007, Nr. 108-4450; 2008, Nr. 67-2544; 2010, Nr.15-724) reikalavimus. Be to, statybos produktams, kuriems numatyta įvertinti atitikti pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše (Žin. 2010, Nr. 89-4723) nurodytas schemas ir technines specifikacijas turi atitikti šių produktų techninę specifikaciją ir joje nurodytus privalomuosius rodiklius, bei pateikta į rinką atitikties deklaracija, pagal kurią galima būtų vertinti, ar pateikti į rinką statybos produktas tinkamas naudoti pagal paskirtį. Taip pat Statybos techninis reglamentas STR1.03.02:2008, kuris apsprendžia statybos produktų atitikties deklaravimą, bendruosiuose nuostatuose nustato bendruosius statybos produktų atitikties deklaravimo reikalavimus, yra privalomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie gamina ir teikia statybos produktus. Šis Reglamentas taikomas deklaruojant statybos produkto atitiktį pagal technines specifikacijas, atliekant atitikties įvertinimą, vykdant statybos valstybinę, statybos techninę, statybos produktų rinkos ar kitą priežiūrą.
Rinkoje šiuo metu patys populiariausi yra moduliniai, moduliniai trisluoksniai, metaliniai dvisieniai, vienasieniai (“įdėklai”) dūmtraukiai. Renkantis dūmtraukį reikia būtinai pardavėjo reikalauti, kad prie dūmtraukio pateiktu jo atitikties dokumentus vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu ”Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo” Lietuvos Respublikoje valstybine kalba, nes kitaip deklaruojama 30 metų garantija (moduliniams dūmtraukiams), 10 metų garantija (metaliniams dūmtraukiams) nebus taikytina.
Metalinių dūmtraukių ilgaamžiškumas taip pat priklauso nuo daugelio faktorių:
 • plieno rūšies;
 • izoliacinių medžiagų;
 • montavimo darbų kokybės;
 • tinkamo dūmtraukio parinkimo šildymo įrenginiui;
 • naudojamo kuro rūšies;
 • priežiūros;
Jei metalinis dūmtraukis yra kokybiškas, tinkamai sumontuotas bei teisingai eksploatuojamas, jo tarnavimo laikotarpis gali būti 20 ir daugiau metų. O jei į visa tai neatsižvelgiama, gali suirti per keletą mėnesių, o kartu tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
Lietuvoje jau daugelį metų praktika rodo, kad įsigyjant gaminį jo pasirinkimą lemia kainos ir kokybės santykis. Todėl dažniausiai sumontuojamų dūmtraukių sudaro namų gamybos ir mažose dirbtuvėse pagaminti dūmtraukiai. Specialistų teigimu, tokie gaminiai yra labai prastos kokybės, neišbandyti laboratorijose ir netinkami naudoti pagal paskirtį. Juos gamina iš plonesnio plieno, retai kada naudoja rūgščiai atsparų nerūdijantį plieną.
Visiems dūmtraukiams pagrindinis reikalavimas – saugumas. Jie turi atitikti Lietuvos Respublikoje privalomų ES darniųjų standartų reikalavimus. Kaip įrodymas apie dūmtraukio nustatytų reikalavimų atitikimą yra gamintojo ar jo įgalioto atstovo vartotojui dūmtraukio ar jo sistemos atitikties deklaracijos, o gaminiai paženklinti pagal reikalavimus. Pardavėjas privalo pirkėjui pateikti ir dūmtraukio montavimo eksploatavimo instrukciją valstybine kalba.
Kreipdamiesi į šildymo įrangos specialistus jūs gausite išsamų pasiūlymą jūsų konkrečiam šildymo įrenginiui ir dūmtraukiui, o taip pat ir visas garantijas.
REIKALAVIMAI DŪMTRAUKIAMS
Kiekviena dūmtraukių sistema (elementai) privalo turėti ženklinimą, kuriame yra nurodyti parametrai:
 • atitinkamo standarto žymuo;
 • temperatūros klasė;
 • slėgio klasė;
 • atsparumo kondensatui klasė;
 • atsparumo korozijai klasė;
 • atsparumo suodžių gaisrui klasė;
Prieš įsirengiant šildymo įrenginį, kuriam reikalingas dūmtraukis būtina tinkamai pasirinkti rangovą (montuotoją), kuris ne tik kokybiškai atliks darbus, bet ir atlikinės sezonines, eilines ir neeilines įrenginio bei dūmtraukio
priežiūras.
SVARBU: būtinai reikalaukite rangovo (montuotojo) gaminių atitikties deklaracijos, atliktų darbų akto, paslėptų darbų akto, įmonės deklaracijos, visų lydinčių sertifikatų, garantinių talonų ir sąskaitų – faktūrų.
Tad dirbantys su verslo liudijimais čia tikrai jums netiks, nes visos garantijos “išeis” kartu su jais jiems uždarius jūsų būsto duris.
SVARBU: Kiekvienas pamastykime prieš išsikviesdami ir įsileisdami į namus “neaiškų” pardavėją ar montavimo “specialistą”.
Sumontavus, išrašius reikiamus dokumentus užsakovas gali
būti ramus, kad net įvykus nelaimingam atvejui, gaisrininkai, draudimo kompanijų atstovai, pagal pateiktą dokumentaciją matys kas ir iš kokių medžiagų sumontuota ir galės įvardinti pasekmės priežastį ir pareikalauti kompensacijų.
Skambinti