Aukšto slėgio 20.0/23.0kW kanalinis oro kondicionierius

,

Aukšto slėgio 20.0/23.0kW kanalinis oro kondicionierius

9,200.00

Vidinio bloko modelis AC200KNHPKH/EU
Išorinio bloko modelis AC200KXAPNH/EU
Wi-Fi Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW7.50/20.00/23.00
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW8.50/23.00/25.00
Nominali šaldymo galia, kW20
Nominali šildymo galia, kW23
Minimali šaldymo galia, kW7.5
Minimali šildymo galia, kW8.5
Maksimali šaldymo galia, kW23
Maksimali šildymo galia, kW25
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW2.10/6.45/8.00
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW2.10/6.66/9.80
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A3.80/10.00/12.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A3.80/10.30/16.00
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m75
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m30
Šaltnešio tipasR410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e6.60/13.78
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas 50g (>30m)
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER3.1
Šildymo naudingumo koeficientas, COP3.45
Vidinio bloko oro srautas (aukštas/vidutinis/žemas ), m3/min72.00/62.00/48.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min200
Vidinio bloko triukšmo lygis/ (aukštas/vidutinis/žemas ),dB(A)44.0/40.0/36.0
Išorinio bloko triukšmo lygis  ( šaldymas / šildymas ), dB(A)58.0/60.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq5.00/7.34/20.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa49.00/71.95/196.00
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm1350x450x910
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm940x1630x460
Vidinio bloko svoris, kg 82.5
Išorinio bloko svoris, kg 154
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )9.52 (3/8″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )19.05 (3/4″)
Elektros maitinimo kabelis, mm25×2.5mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų2×0.75~1.5mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm619
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm493
Kompresoriaus tipasS-Inverter
Kompresoriaus modelisDS-GB066FAVB
Kompresoriaus galia, kW6.39
Kompresoriaus tepalų tipas PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 1500
Drenažas, Φ, mmVP25(OD32,ID25)

Views: 15

aukšto slėgio 20.0/23.0kW kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

 

Patvarus, našus ir tylus veikimas. „Samsung“ skaitmeninis inverterinis variklis yra tylesnis, kur kas patvaresnis ir labiau taupantis energiją. Kitaip nei įprasti varikliai, jis varomas elektra, todėl nebelieka trinties ir yra mažiau judančių dalių.

Anti­vi­ru­si­nis filt­ras. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras naudin­gas vers­lui ir jo naudo­to­jams dėl švares­nio patalpų oro. Ši funk­cija specia­liai skirta dulkių dale­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenks­mingų bakte­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Taip suku­riama pato­gesnė ir saugesnė aplinka verslo naudo­to­jams.

„Easy Filter“ valy­mas. Indika­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­ma­tiš­kai praneša, kada laikas valyti filt­rus. Kana­li­nės konst­ruk­ci­jos sistema valoma itin papras­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau ir dėl to pati­riama mažiau finan­si­nių nuosto­lių.

Valdy­­kite bet kada ir bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami prog­­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti, pasi­­ri­n­kti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuo­­ti, kada įren­gi­nys turi pasi­­leisti ir sustoti ir  pan.

Skambinti