Šilumos siurblių montavimo darbai

,

Šilumos siurblių montavimo darbai

9,630.00

Vidinio bloko modelis AE200RNWSEG/EU
Išorinio bloko modelis AE090RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C-25~34
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C10 ~ 46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW9
Nominali šaldymo galia, kW8.7
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW8.7
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW9
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW7.7
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW8
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW7.9
Šildymo galia, esant -15°C, kW7.35
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW6.39
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW1.87
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW2.11
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW2.9
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A8.6
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A9.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m35
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m20
Šaltnešio tipasR32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e1.40 / 0.95
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m15
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C)A++
Boilerio energijos efektyvumo klasėA+
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER5.09
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP4.81
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER4.12
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP3.41
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP2.93
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP2.72
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP2.51
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP2.33
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP4.45
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min66
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)49/49
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (  naktinis rėžimas  ), dB(A)35
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 940 x 998 x 330
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm  595 x 1800 x 700
Išorinio bloko svoris, kg 73
Boilerio svoris, kg 136
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm28/28
Vandens prijungimo  skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm 22/22
Rekomenduojamas saugiklis, A27.5
PdesignH (LWT 35°C)8.5
Kompresoriaus tipas BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis UB8TN8265FJWSG
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Karšto vandens talpos tūris, L 200
Maksimali vandens temperatūra, °C70
Vandens slėgis (maksimalus), bar 3
Vandens srautas (min/std/max), LPM 7.0 / – / 48.0
Išsiplėtimo indas, L 8
Integruotas tūrinis šildytuvas Yra

Views: 21

Oras-Oras Standartinio montavimo komplektas:

 1. Išorinio ir vidinių blokų pajungimas  variniais vamzdeliais freonui iki 5 m.
 2. Išorinio bloko sumontavimas ant metalinių laikiklių.
 3. Vidinio bloko montavimas prie sienos.
 4. Vienos skylės gręžimas, per laukinę sieną.
 5. Elektros kabelių, komunikacijos pajungimas iki 5m

Kaina nuo 300 Eur

 

 1.  Oras vanduo siurblio montavimas :
  1. Įkirtimas į esamą pastato sistemą.
  2. Freoninės linijos sumontavimas variniu vamzdynu.
  3. Linijos testavimas aukštu slėgio Azotu iki 50 bar.
  4. Šilumos siurblių montavimas ir paleidimas.
  5. Laukinio bloko sumontavimas ant metalinio kronšteino.
  6. Gręžimas  deimantiniu grąžtu.
  7. Vidinio bloko tvirtinimas, aprišimas- sujungimas su esama sistema.
  8. Pastato sistemos praplovimas aukšto slėgo siurbline apie 6 bar.
  9. Sistemos pildymas, vakumavimas , kad neliktų oro.
  10. Šilumos siurblio programavimas, paleidimas, derinimas.
  11. Diegimas WiFi valdymo, stebėjimo programos.

Kaina nuo 500 Eur

 

 

Sklandus aptarnavimas. Dėl patogioje vietoje esančio valdymo langelio ir intuityvių aptarnavimo galimybių, naudojant, ,Micro SD” kortelę arba, ,Samsung S-Checker” mobiliąją programą, trikdžių diagnostiką ir paleidimo procedūrą galima lengvai atlikti iš įrenginio priekio.

Intuityvus valdymas. ,, Samsung” jutiklinis valdiklis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spalvotą ekraną, kuriuo galima reguliuoti temperatūros nuostatas, stebėti energijos suvartojimą, nustatyti vasaros laiką ir patogiai matyti klaidas.

Tylus veikimas. Siekiant patenkinti vis griežtesnius garso lygio reikalavimus,, ,Samsung ClimateHub” leidžia sumažinti triukšmo lygį naudojant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.

Išmanus jungiamumas. Jutiklinis valdiklis leidžia naudotojams valdyti skirtingas temperatūros nuostatas atskirose zonose, todėl galima efektyviai naudoti aukštos temperatūros radiatorius ir žemos temperatūros grindų šildymą.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas „Wi-Fi“ komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant,, Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

 

 

Skambinti